Dybvad: Lønstigninger skal holdes nede

DI's nye topchef mener, at lønstigningstakten i Danmark de kommende år skal være lavere end i udlandet.

Når overenskomsterne på det private arbejdsmarked skal genforhandles i 2012, bliver det med DI-topchef Karsten Dybvad for bordenden hos arbejdsgiverne. Topforhandleren sender allerede nu tydelige signaler om, at DI går efter en lønstigningstakt, som bliver lavere end i nabolandene.

»Det er nødvendigt for os, at lønudviklingen ikke løber hurtigere end udlandets og at den løber lidt langsommere end udlandets set i lyset af, at der har været en periode, hvor den har løbet hurtigere,« siger Karsten Dybvad.

Under højkonjunkturen op til krisen, da arbejdsmarkedet var ophedet, delte danske virksomheder større lønstigninger ud end virksomhederne i de fleste lande omkring os - det vil arbejdsgiverne tilsyneladende gerne revanchere for nu, da krisen kradser.

»Vi ved, at lønudviklingen i Danmark gennem de senere år er løbet hurtigere sammenlignet med landene omkring os. Det er ikke holdbart i længden, medmindre vi har en produktivitetsudvikling, der også er tilsvarende højere end i de andre lande. Det vil sige, at lønstigningstakten skal ned. Jeg tror ikke, at der er udsigt til andet, end at vi skal holde lønudviklingen i underkanten af udlandets,« siger Karsten Dybvad.

BRANCHENYT
Læs også