Investorer bliver rigere

Pensionsopsparing: Kursværdien af danskernes private investeringsbeviser er steget med 90 mia. kr. siden begyndelsen af 2009.

820.000 danskere er med i en investeringsforening, og kursværdien af deres investeringsbeviser er i dag 278 mia. kr. værd. Stigningerne skyldes primært pæne afkast til investorerne, men også nyindskud på godt 20 mia. kr.

BRANCHENYT
Læs også