Nye regler kan give dyrere boliger

Danske boligejere med flexlån kan blive ramt af nye regler for bankers likviditet.

Det fremgår af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse. En af de nye regler kan nemlig blive, at der lægges begrænsninger på bankers beholdninger af realkreditobligationer, herunder hvor stor en andel af porteføljen de må udgøre.

- Danske banker er en relativ stor aftager af de korte danske realkreditobligationer som led i deres likviditetsstyring. De nye Basel III-regler kan således medføre, at efterspørgslen efter de korte realkreditobligationer falder. Det vil kunne øge finansieringsomkostningerne for de danske boligejere, hvilket alt andet lige vil have negativ betydning for boligpriserne, forklarer ministeriet...

BRANCHENYT
Læs også