It-advokat: Nets.dk-ejer har en god sag

It-advokat Kasper Heine mener, at domæneregistranter, som loyalt har registreret og anvender et domænenavn, generelt står fornuftigt i domæneklagesager.

I forbindelse med PBS' navneændring til Nets, er det kommet frem, at virksomheden ikke har sørget for at sikre sig retten til domænenavnet Nets.dk.

Internetdomænet er ejet af en webdesigner, der pænt har takket nej til PBS' tilbud om at købe domænet - et tilbud der indledningsvis lød på 100 kroner.

Det har fået PBS til at indstævne ejeren, Sten Kristian Axelsen, af domænenavnet til Klagenævnet for Domænenavne med henblik på at tvinge ham til at overlevere det eftertragtede domænenavn.

Men har Sten Kristian Axelsen overhovedet noget at frygte?

Det har vi spurgt it-advokat Kasper Heine fra advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted om.

Han fortæller, at domæneregistranter, som loyalt har registreret og anvender et domænenavn generelt står fornuftigt i den type sager. Samtidig understreger han, at han hverken kender sagens detaljer eller ønsker at udtale sig om den konkrete sag.

"Udgangspunktet er, at hvis du har et domænenavn, som du bruger aktivt, og du ikke har krænket nogens rettigheder i forbindelse med registreringen, eller da du tog det i brug, så kan du ikke tilpligtes at skulle overdrage domæneavnet til en anden. Heller ikke selv om en stor virksomhed har et varemærke, som indgår i domænenavnet," siger han.

Og selvom PBS er en kæmpe milliardvirksomhed, og Sten Kristian Axelsen er en webdesigner fra Ølstykke, så er der ikke umiddelbart noget, der taler for, at den store kan jorde den lille. Heller ikke selvom PBS i 2007 har registreret Nets som varemærke.

"En virksomhed, som efter domæneregistreringen erhverver en kendetegnsret til navnet, opnår isoleret set ikke bedre ret til domænenavnet end registranten og kan i sagens natur ikke uden videre få overdraget domænenavnet," siger Kasper Heine.

Han forklarer desuden, at en virksomhed godt kan have en kendetegnsret eller varemærke, selvom det ikke er registreret.

"Men det er lidt mere håndgribeligt, hvis man kan dokumentere kendetegnsretten med et stykke papir," siger han. I alle klagesager er det klagenævnets opgave at vurdere, om den ene part har mere ret til navnet end den anden. Og hvis nævnet vurderer, at klageren har mere ret til navnet, så må den indklagede pænt overdrage sit navn.

Og som regel volder det ikke de store problemer at vurdere, om et varemærke er blevet krænket eller ej og dernæst vurdere, hvem der har mest ret til navnet.

Men der er nogle få sager, hvor det er knap så sort på hvidt, hvem der kan gøre krav på et domænenavn.

"I vurderingen, af hvem der har størst interesse til et domænenavn, kan en generel samfundsinteresse godt indgå. Eksempelvis kan det indgå i vurderingen, hvilken forventning brugerne har til indholdet på et konkret domænenavn." forklarer han.

Og så er det en afvejning af, om det er værd at beskytte den forventning.

PBS eller Nets er jo en kæmpe virksomhed, som for de fleste mennesker er stort set umulig at komme uden om - vil det ikke betyde, at PBS står ret stærk på lige netop det parameter?

"Jo, lige det parameter taler i sagens natur til PBS' fordel, men det er langt fra givet, om nævnet vil tillægge det afgørende betydning i forbindelse med sagens behandling," siger Kasper Heine.

It-advokaten henviser til TDC som en anden stor dansk virksomhed, der oplevede en lignende problematik, da virksomheden ændrede navn fra Tele Danmark til TDC.

"Den gang ejede Thy Data Center domænenavnet tdc.dk, og TDC vurderede formentlig, at der ikke var noget grundlag for at kræve domænenavnet overdraget.

I hvert fald er det ingen hemmelighed, at TDC købte domænenavnet af Thy Data Center," forklarer han.

BRANCHENYT
Læs også