Knutzen: Der er ikke tale om udflagning

Tom Knutzen var en stor succes i NKT, men han har været en endnu større succes i Danisco.

Den 48-årige Tom Knutzen er efterhånden en af de mest betydningsfulde, yngre erhvervsledere i Danmark. Både i sin egenskab af koncernchef i Danisco og medlem af DI's hovedbestyrelse.

Han har ofte slået til lyd for, at Danmark skal leve af”hjernearbejde”. Men hvorfor så anbefale salget af en af Danmarks helt forskningstunge virksomheder til det amerikanske DuPont.

»Over halvdelen af vores aktionærer i Danisco er ikke bosiddende i Danmark. Der her er en global virksomhed, når man ser på ejerkredsen og medarbejderstaben. Tilbuddet på og salget af Danisco, er resultatet af en global økonomi. Det er vigtigt at forstå, at videnstunge virksomheder både skal have produktion og generere viden. Jeg tror, at der er en lige så spændende fremtid for vores aktiviteter i Brabrand og Grindsted ved at være en del af DuPont.«

Hvordan når du frem til den slutning?

»Ud fra et dansk synspunkt skal man spørge: Hvad har vi at byde på, hvilke kompetencer har vi, og hvad kan vi levere? Hvis vi har noget at komme med, kan DuPont skabe lige så mange arbejdspladser her, som vi kunne som Danisco.«

Normalt giver det god mening at sælge, hvis man er nummer to eller tre på markedet. Men I er nummer et, så hvorfor har I ikke købt op i stedet og beholdt virksomheden som dansk?

»Danisco er et resultat af en lang række opkøb. Nu har vi fået det til at virke, men der har været en lang periode, hvor det har været svært. Nu opstår der en situation, hvor nogen vil betale en stor præmie for at købe virksomheden. Det tilbud har bestyrelsen vurderet at være så godt, at man er nødt til at lægge det frem for aktionærerne og anbefale dem at sige ja.«

Men I kunne vel sige nej tak til at blive solgt?

»Det er jo resultatet af en succesrig strategi. Vi er ikke blevet købt, fordi det går dårligt. Vi er blevet købt, fordi vi har vist, at der er et stort potentiale. Og det er nogle villig til at betale for.«

Hvis bestyrelsen havde været mere modig, og selv valgt en opkøbsstrategi, kunne man have styrket Danisco yderligere og holdt den på danske hænder?

»Prøv at gå to år tilbage i historiebøgerne og lad os føre den diskussion. Med det, vi præsterede dengang, havde vores ejerkreds ikke tillid til, at vi skulle købe stort op. Beskeden var, at vi skulle få Danisco til at fungere, vokse og tjene penge. Det har vi har gjort. Det har skabt de værdier som bliver blotlagt nu.«

Salget trækker vel i stik modsat retning af den udvikling, som politikerne gerne ser for Danmark?

»Vi skal fortsat arbejde for en højere uddannelse, mere forskning og generelt bedre rammebetingelser for erhvervslivet, så det, vi har herhjemme, også er konkurrencedygtigt i fremtiden. Så bliver arbejdspladserne her også,« siger Tom Knutzen...

BRANCHENYT
Læs også