EU-kommissionen vil styre væksten

Europæerne skal blandt andet senere på pension, så det passer med den længere levealder.

EU fremlagde onsdag en omfattende plan, der skal sætte fart i den økonomiske vækst i medlemslandene.

Den årlige rapport om vækst, som EU-kommissionens formand José Manuel Barroso fremlagde onsdag i Bruxelles, viser tydeligt, hvilken retning EU skal bevæge sig i økonomisk og politisk i det kommende år gennem 10 hastende foranstaltninger.

10-punktsplanen skal sikre både en makroøkonomisk stabilitet og finanspolitisk konsolidering gennem flere strukturreformer og vækstfremmende foranstaltninger.

Samtidig markerer planen starten på det første "europæiske halvår", som skal ændre den måde, hvorpå regeringerne fastlægger deres økonomiske politikker og deres finanspolitikker.

Eller med andre ord, så vil EU i højere grad fremover blande sig i de enkelte medlemslandes økonomiske politik.

Med i nationale planer


Blandt anbefalingerne fra Bruxelles er at begrænse muligheden for at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet, så det passer med den længere levealder. Og den private opsparing til pension skal øges, lyder det fra Bruxelles.

Kravet er nemlig, at når disse anbefalinger er godkendt af Det Europæiske Råd, så skal medlemsstaterne tage hensyn til disse anbefalinger i både deres nationale politikker og nationale budgetter.

Målet er, at medlemsstaterne og kommissionen sammen skal drøfte makroøkonomisk stabilitet, strukturreformer og styrkelse af vækstforanstaltninger under ét.

»Dette er vores økonomiske styring i praksis. Den årlige vækstundersøgelse er en sammenhængende og bredspektret plan, der på ny skal skabe vækst og høj beskæftigelse i EU. Jeg er sikker på, at EU vil kunne genfinde stærk økonomisk vækst og højere beskæftigelse, hvis den gennemføres fuldt ud«, sagde José Manuel Barroso ved fremlæggelsen af 10-punkts-planen.

Kommissionen fokuserer på en integreret tilgang til genopretning, der er bygget op omkring nøgleforanstaltninger i forbindelse med målplanen under navnet Europa 2020.

Planen omfatter tre hovedområder, nemlig en stram finanspolitisk konsolidering, hvis der skal opnås makroøkonomisk stabilitet. Samtidig er der indeholdet strukturreformer til fremme af beskæftigelsen.

BRANCHENYT
Læs også