Jyske Bank lægger op til storfusion

En fusion eller et tæt samarbejde mellem en række pengeinstitutter kan være en realitet om få år. Jyske Bank erklærer sig villig til at forhandle med bl.a. FIH Bank.

Den kriseramte investeringsbank FIH kan om få år blive en af grundstammerne i en ny dansk storbank.

Samtidig med, at den nye ledelse ihærdigt arbejder på, at en rekonstruktion skal gøre FIH til én af nordens førende erhvervs- og investeringsbanker, er de første skitser bestående af Jyske Bank, erhvervsbanken FIH og flere andre mellemstore pengeinstitutter allerede på tegnebrættet.

Jyske Banks ordførende direktør, Anders Dam, afslører, at banken snart er parat til at indgå i forhandlinger.

»De næste to år vil vi i banken bruge alle vores kræfter på at konvertere til et nyt it-system. Samtidig vil vi koncentrere os om at konsolidere os yderligere - altså at øge vores kapitalgrundlag,« siger Anders Dam.

»Men i foråret 2012 vil bestyrelsen for Jyske Bank foretage nogle dybe drøftelser om, hvilke muligheder der er for opkøb eller fusioner. Jeg taler ikke nødvendigvis om en ny storbank men om en bank, der gavner både aktionærer, kunder og ansatte bedst muligt,« siger Anders Dam.

Han vil dog endnu ikke nævne navne på andre pengeinstitutter, der kan blive inviteret med i en sådan fusion. Medejer af FIH Bank, pensionskoncernen PFA, er begejstret for idéen.

»For en række små og mellemstore pengeinstitutter ville en fusion med FIH være en oplagt mulighed for at konsolidere sig i et større pengeinstitut,« siger adm. direktør for PFA, Henrik Heideby.

»En sådan fusion kunne dermed komme på tale engang i efteråret 2015, når alle bindinger til de tidligere islandske ejere er væk,« siger Heideby, der samtidig ikke lægger skjul på, at en børsnotering af FIH også kan komme på tale.

Milliard-nedskrivninger

..

BRANCHENYT
Læs også