Tiden er inde til bankfusioner

En storfusion mellem Sydbank, Jyske Bank, Spar Nord og FIH Bank er oplagt, fastslår bankeksperter. Skærpede krav til bankernes kapital vil skubbe på tendensen.

En fusion bestående af Spar Nord, Sydbank, Jyske Bank og FIH Bank i én storbank vil give god mening som modpol til storbankerne Nordea og Danske Bank. Hvis ikke der kommer en tredje dansk storbank, vil de udenlandske banker komme tættere på.

Det forudser bankanalytikeren Bjarne Jensen, der imidlertid ser én stor hindring: Hvor skal hovedsædet ligge?

»Formentlig vil ingen af bankerne give sig i det spørgsmål. Men uanset hvad, vil der være stor fornuft i en sådan storfusion,« siger Bjarne Jensen.

Han forudser dog en række mindre fusioner forinden.

»De små pengeinstitutter træder hinanden over tæerne i deres iver efter at få fat i danskernes sparepenge. Og da de samtidig mangler kapital til at kunne leve op til de nye, massive administrative krav, så vil de simpelthen blive tvunget til opkøb og sammenlægninger i stribevis,« siger Bjarne Jensen.

Senioranalytiker i LD Invest, Torsten Bech, peger på, at især større administrative byrder forårsaget af nye skrappe EU-krav kan sætte forrentningen af bankers egenkapital under øget pres i de kommende år.

»Derfor stilles mange pengeinstitutter overfor et valg mellem enten at hente de øgede adminsitrative udgifter ind via besparelser eller gennem højere priser til kunderne,« siger han.

»Det er da muligt, at nogle kunder vil værne om deres lokale pengeinstitutter og dermed acceptere højere priser. Men risikoen for kundeflugt er til stede, og derfor tror jeg, at pengeinstitutter i stigende grad vil begynde at se sig om efter muligheder for at indgå i større organisationer, fordi de øgede udgifter dermed lettere vil kunne hentes ind via stordriftsfordele.

I sådanne fusioner eller samarbejdsaftaler er it-platforme afgørende for succes, og derfor vil vi nok se forhandlinger mellem pengeinstitutter, der er nogenlunde ens på dette område.

Desuden er det vigtigt, at sådanne pengeinstitutter har nogenlunde samme virksomhedskultur og samme størrelse,« siger Torsten Bech.

BRANCHENYT
Læs også