ECB udløste rentestigning

Det blev til uensartede påvirkninger på rentemarkedet.

Torsdagens danske renter endte med små stigninger. Den Europæiske Centralbank (ECB) satte lidt ekstra fokus på inflationsrisikoen, hvilket understøttede renterne, mens svage amerikanske ugentlige arbejdsløshedstal trak i modsat retning. De to meldinger kom samtidigt, hvilket gør effekten svært aflæselig for de enkelte begivenheder.

Den toneangivende 10-årige danske statsobligation lukkede torsdag 0,09 point lavere i kurs 106,98 med en effektiv rente på 3,08 pct.

Den europæiske rente blev fastholdt som ventet på 1 pct. På de efterfølgende pressemøde satte centralbankchef Trichet ekstra fokus på inflationsrisikoen, og det var med til at løfte renterne, men det kom dog ikke som den store overraskelse for Handelsbanken.

»ECB lavede en blød opskrivning af inflationsrisikoen, og det var med til at løfte renterne. Samtidig med at ECBs Trichet talte fik vi amerikanske ugentlige arbejdsløshedstal, der skuffede med en kraftig stigning i anmodningerne om understøttelse. De nåede højeste niveau siden oktober, og det var med til at holde renterne nede. De to begivenheder påvirkede renterne i hver sin retning,« sagde seniorøkonom Rasmus Gudum-Sessingo, Handelsbanken.

Producentpriserne i USA steg 1,1 pct. i december i forhold til måneden før. Det var en større stigning end den ventede på 0,8 pct. I november steg producentpriserne 0,8 pct. på månedsbasis. Eksklusive de volatile fødevare- og energipriser var der en stigning på 0,2 pct., hvilket var helt som ventet.

Underskuddet på den amerikanske handelsbalance lå i november på 38,3 mia. dollar, mens analytikerne havde ventet 40,5 mia. dollar. underskuddet er mindsket fra 38,7 mia. dollar i oktober.

Yderligere blev det torsdag til succesfulde auktioner med portugisiske og italienske obligationer, hvilket dog ikke havde mærkbar effekt på de tyske renter.

Torsdagens begivenheder understøttede euroen, og den blev styrket betydeligt mod dollaren. En euro kostede dansk lukketid 1,3319 dollar.

BRANCHENYT
Læs også