Logica vinder udbud om data-register

Logica Danmark har i dag underskrevet en aftale med Energinet.dk om at levere en DataHub.

Hvis alt går efter planen, skal Logica i april 2012 være klar med en DataHub til aktørerne på det danske elmarked.

Logica Danmark har i dag underskrevet en kontrakt med Energinet.dk, der hører under Klima- og Energiministeriet og står for at styre det danske elnet.

Logica vandt dermed opgaven, der er budgetteret til 114 milioner kroner. Hertil kommer 20 milioner kroner årligt til drift af DataHub'en.

"Når valget faldt på Logica, er det dels, fordi de gav det økonomisk mest fordelagtige tilbud, det vil sige det bedste forhold mellem pris, leveringssikkerhed og den ønskede funktionalitet. Dels vil Logica etablere sin løsning på allerede fungerende komponenter og trækker på længerevarende datahub-erfaring fra specielt det hollandske elmarked," siger projektleder for DataHub, Anders Dalgaard fra Energinet.dk, i en pressemeddelelse.

DataHub'en skal ifølge udbudsmaterialet være et datatrafikalt knudepunkt, der modtager oplysninger fra aktørerne på elmarkedet.

På den måde er det ideen at samle data om kunder og tal for forbrug og produktion centralt.

Webportal til forbrugerne

Med DataHub'en skal et elselskab for eksempel ikke have sendt oplysninger fra et andet elselskab, når en kunde ønsker at skifte.

"DataHub'en vil give en forenklet kommunikation mellem elmarkedets aktører, som i dag sker mellem alle parterne. Når DataHub'en sættes i drift i april 2012 kommer al kommunikation til at foregå via DataHub'en. For elforbrugere med elforbrug i flere netområder, eksempelvis sommerhusejere, betyder DataHub'en samlet adgang til egne forbrugsdata," siger elmarkedsdirektør Lene Sonne fra Energinet.dk i en pressemeddelelse.

Desuden skal DataHub'en gøres klar til at understøtte fremtidige visioner omkring SmartGrid, elbiler, samfakturering og sammenbygning med Energinet.dk's afregningssystem.

Udover DataHub'en skal der også udvikles en fælles webportal-løsning, hvor elforbrugerne får adgang til at se egne stamdata og tal for deres forbrug.

Logica skal både stå for design, udvikling, implementering, samt drift og vedligeholdelse af de nye systemer.

BRANCHENYT
Læs også