Strid om vandplanerne

Både politikere og eksperter er fortsat uenige om selve det faglige grundlag for de 10 år gamle vandmiljøplaner.

Om få dage udløber høringsfristen for de omdiskuterede vandmiljøplaner, men politikerne skændes fortsat, så det fløjter om hele det faglige grundlag for planerne.

Planerne, der allerede er flere år forsinkede, får vidtgående økonomiske konsekvenser for landmænd i store dele af Danmark. Det har derfor forarget mange landmænd, at der er sået tvivl om selve den målemetode, som indsatsen i planerne bygger på. Tvivlen er rejst af både eksperter og politikere, og skænderierne fortsætter helt op til deadline for den offentlige høringsfase, som udløber i næste uge. Mens Naturstyrelsen i går nåede op 761 modtagne høringssvar på vandplanerne, fortsatte politikerne diskussionen om grundlaget for planerne på et åbent samråd indkaldt af Mette Gjerskov (S).

Samrådet var indkaldt på baggrund af følgende udtalelse fra fødevareminister Henrik Høegh (V) til Morgenavisen Jyllands-Posten: »Jeg forlanger, at der skal være større faglig enighed om den målemetode, der anvendes i vandplanerne. Hvis forskerne ikke kan nå frem til den enighed, må vi kassere den nuværende målestok. Jeg vil simpelthen ikke være med til at indføre planer, som bygger på et så usikkert grundlag.«

Henrik Høegh vil gerne være med til at stille skrappe miljøkrav. »Men jeg vil ikke være med til at stille skrappe krav, hvis der ikke er tilstrækkelig faglig konsensus om grundlaget for beregningerne. Med den faglige kritik, der er rejst (af målemetoden, red.), er det eneste rigtige, at vi foretager et kritisk kvalitetstjek sammen med de fagfolk, der har rejst kritikken og sammen med de forskningsinstitutioner, der har rådgivet regeringen.«

Mange år undervejs

..

Læs også