Eksperternes råd

De to væksteksperter, økonomiprofessorerne Torben Andersen fra Aarhus Universitet og Carl-Johan Dalgaard fra Københavns Universitet, ser gerne et større fokus på service-erhvervene i den kommende vækstplan og advarer mod at gentage tidligere tiders fejltagelser.

Hvorfor har de seneste 30 års vækstplaner lignet hinanden så meget?

Torben Andersen:

»Det er nemt at formulere en politik som siger, at vi alle skal være rigere, men det er meget svært at formulere en konkret politik, der kan påvirke økonomien på den rigtige måde. Derfor starter planerne som regel meget forkromet og ender lidt hostende, fordi det er ikke så nemt.«

Hvilke udfordringer skal en ny plan bl.a. løse?

Carl-Johan Dalgaard:

»En af de væsentligste ting for Danmark de seneste 150 år har været, at vi lå tæt på den teknologiske frontlinje i USA og Europa. Vi har været meget gode til at tilegne os ny viden udefra og så lave penge på det. Fremover vil lande som Kina og Brasilien også komme med vigtige teknologiske bidrag, og dem har vi kun ringe forudsætninger for at opdage rettidigt og udnytte som situationen er i dag.«

Hvad skal man passe på i dette vækstudspil?

Torben Andersen:

»Politiske forsøg på at identificere snævre indsatsområder har skudt sig i foden. Det er meget svært at se, hvor behovet og udviklingen er om 10 år. Men samtidig er man nødt til at fokusere sin indsats, for man kan ikke nå det hele. Hvis man vil satse på en branche som eksempelvis sundhedstek-nologi, er det bedre at udbygge uddannelser og forskning inden for det område, frem for at støtte enkelte virksomheder med tilskud.«

Har der tidligere været for stor fokus på industriens behov i vækstplanerne?

Carl-Johan Dalgaard:

»De omkostninger, der måtte være ved at beholde meget industri i landet, er meget store. Industrien er meget udsat over for globalisering. Det er ikke et under, at den sektor er meget om sig. Men det skal ikke være et carte blanche for at subsidiere industrien. Det vil betyde, at vi beholder nogle typer af job, som vi ikke kan konkurrere med.

I 1960'erne havde landbruget meget at sige. Havde man sagt dengang, at landbruget kun ville udgøre en meget lille del af økonomien 50 år nede ad vejen, var man faldet bagover. Det er lidt det samme med industrien i dag. Dengang kunne vi heller ikke forestille os, at vi kunne leve uden landbruget.

Bidraget fra servicesektoren har derimod været enormt. Det har været meget undervurderet. Der er alt for lidt fokus på servicesektoren.«

Læs også