Brancher bremser væksten

Løfter man produktiviteten blandt de mest in-effektive, private brancher herhjemme, kan man frigive omtrent 160.000 sæt hænder på arbejdsmarkedet, viser en ny undersøgelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Det er mere end dobbelt så meget, som tilbagetrækningsreformen lover at skaffe.

Analysen peger fingre ad en række brancher, hvor både væksten i produktiviteten er gået i stå, og hvor der arbejder en masse mennesker. Undersøgelsen finder et sammenfald mellem de værste brancher og mangel på konkurrence, som i f.eks. byggeri og detailhandel.

Den økonomiske vækst er i bremsesporet, bl.a. fordi stigningen i produktiviteten er halveret siden 1995 i forhold til det historiske gennemsnit, viser beregninger fra vismændene.

Omtrent 45 pct. af det samlede antal arbejdstimer i Danmark, bliver udført i brancher, som er mindre produktive end gennemsnittet, og som dertil har set sin produktivitetsvækst falde siden 1995, viser analysen ”Branchernes Produktivitet” fra den 17. marts.

Brancherne er overvejende inden for servicesektoren og rettet mod hjemmemarkedet som eksempelvis hoteller, restauranter og visse dele af detailhandlen og byggebranchen. Omkring halvdelen af arbejdstimerne i disse sektorer finder sted i den offentlige sektor.

Der er meget at hente ved at øge produktiviteten, hvor det er mest tiltrængt. Hjælper man de private brancher blandt de lavproduktive sektorer til at blive ligeså effektive som resten af økonomien, frigiver man omtrent 160.000 fuldtidsbeskæftigede, viser analysen.

»Der er for lidt fokus på servicesektoren,« siger Carl-Johan Dalgaard, professor i økonomi på Københavns Universitet. »Meget af den økonomiske politik ignorerer dermed en sektor, der i praksis udgør omtrent 75 pct. af økonomien og beskæftigelsen.«

Ca. 26 pct. af arbejdstimerne udføres i højproduktive brancher, der samtidig bliver mere effektive. Disse områder tæller bl.a. visse dele af fremstillingsindustrien, møbelindustrien, skibsfarten og pengeinstitutterne.

Læs også