Ledighedskøen vokser

JAPAN: Naturkatastrofen berører flere end 800.000 lønmodtagere, og arbejdsløshedskøen er begyndt at vokse.

Det gik ellers lige så godt.

I februar faldt arbejdsløsheden til 4,6 pct. fra 4,9 pct. i januar som endnu et tegn på, at japansk økonomi var på vej mod et stabilt økonomisk opsving, men Sendai-jordskælvet og tsunamien har sat en ganske anden dagsorden.

I de tre præfekturer Iwate, Miyagi og Fukushima, der er hårdest mærket af naturkatastrofen, er flere end 800.000 lønmodtagere direkte eller indirekte berørt, og arbejdsløshedskøen vokser hurtigt.

Alene i denne uge har 23.000 søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse, viser de foreløbige data, og selv om mange af dem reelt er i et ansættelsesforhold, kan de enten ikke komme på arbejde, fordi den trafikale infrastruktur er brudt sammen, eller også er deres arbejdsplads sat ud af spillet i en længere periode på grund af jordskælvet eller tsunamien. Hertil kommer, at ganske mange har mistet deres hjem eller er evakuerede på grund af det havarerede atomkraftværk.

Genopbygning skaber job

..

Læs også