Renten stiger atter i Portugal

Alvorlig bét for Portugal efter, at EU kræver en kraftig opjustering af underskuddet for 2010.

Den allerede vaklende tro på, at Portugal evner at tackle sine økonomiske udfordringer uden hjælp udefra, fik torsdag et grundskud, da underskuddet på de offentlige finanser for 2010 blev opjusteret fra 7,3 til 8,6 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Opjusteringen kommer efter, at eksperter fra EU's statistiske kontor, Eurostat, har været på besøg i Lissabon og haft anmærkninger til opgørelsesmetoderne hos de portugisiske statistikere.

Konsekvensen er, at underskuddet på de offentlige finanser for 2010 er 2 mia. euro større end hidtil oplyst, ligesom underskuddet for 2009 er blevet opjusteret fra 9,3 pct. til 10,0 pct. af BNP.

På trods heraf fastholder regeringen i Portugal, at målet for 2011 er at nedbringe underskuddet til 4,6 pct. af BNP, hvilket bliver stedse vanskeligere i takt med, at den portugisiske stats udgifter til at servicere den offentlige gæld stiger i takt med den effektive rente.

Rente på 8,40 pct.

..

Læs også