Milliard-smæk til kapitalfonde

Skat forsøger nu at kradse 6 mia. kr. ind fra kapitalfonde og multinationale selskaber.

I flere år har en række af Danmarks største selskaber og deres ejere snydt statskassen for et større milliardbeløb.

Det mener i hvert fald Skat, der nu sætter kniven i låret på 16 kapitalfonde og multinationale selskaber, som tilsammen har fået en ekstra skatteregning på omkring 6 mia. kr., fordi 19 mia. kr. er gledet til udlandet uden skattebetaling af udbytter og renter.

Sagen kommer samtidig med, at der er sat kritisk fokus på skattebetalingen fra Københavns Lufthavne, der ejes af australske Macquarie Airports. Der kører også en skattesag mod rengøringsgiganten ISS.

Generelt skal de store milliardregninger igennem diverse juridiske instanser, før de er endeligt afklarede, oplyser Skatteministeriets departementschef, Peter Loft.

»Da sagerne drejer sig om meget store beløb og involverer komplicerede internationale skatteregler, forventer vi, at de alle først vil blive endeligt afgjort i klage- og retssystemet. Det giver selvfølgelig en usikkerhed i forhold til, hvor meget skat det lykkes at inddrive, men det ændrer ikke ved, at området har Skats fulde bevågenhed,« siger

Peter Loft.

I alt er 31 sager ved at blive undersøgt. Af dem har det ikke været muligt at sætte beløbsstørrelser på de 15 endnu. Sagerne vedrører først og fremmest internationale virksomheder, men også et mindre antal kapitalfondsejede koncerner.

Typisk foregår skatteunddragelsen gennem et sindrigt system af selskaber. F.eks. købes et dansk selskab med penge fra en kapitalfond, der er beliggende i et skattely på f.eks. Cayman Islands. Det selskab låner så pengene videre til et transitselskab i f.eks. Luxembourg, der igen bruger pengene til at købe op i Danmark.

Gennem sådanne transitlande har nogle kapitalfonde undladt at betale kildeskat, oplyser Rasmus Andersen, der er direktør for Skats enhed for store selskaber.

»En kapitalfond består jo i sidste ende af en samling mennesker, som sammen investerer i et selskab. Heraf er nogle såmænd moralske mennesker, mens andre er dybt amoralske og forsøger at udnytte reglerne til det yderste,« siger Rasmus Andersen.Investeringer på spil


I brancheforeningen DVCA, der organiserer kapitalfonde og ventureselskaber, ærgrer direktør Jannick Nytoft sig over Skat.»Det er ærgerligt, at kapitalfondene nu igen skal være prygelknabe - vi er nok et nemt offer. Men det er værd at være opmærksom på, at Skat kun har vundet én sag over en kapitalfond, som er anket. Til gengæld har en kapitalfond vundet en anden sag, som også er anket.«

Jannick Nytoft peger på, at kapitalfondene følger EU-retten meget slavisk. Derfor er han også bekymret for investeringslysten i Danmark.

»Det kan få negativ betydning for det danske investeringsklima, når der stilles spørgsmålstegn ved gældende ret i det danske skattesystem. Kapitalfondene har jo investeret knap 70 mia. kr. i Danmark, og det her forbedrer ikke chancen for at tiltrække vækstkapital til udviklingen af dansk erhvervsliv,« siger Jannick Nytoft.

Læs også