Indædt modstand mod revisorfusion

Små revisorer frygter totaldominans fra de fire store revisorkoncerner i en ny storfusion.

De fremskredne planer om at danne Nordens største revisororganisation ved at sammensmelte de to danske revisorforeninger møder nu indædt modstand blandt de mindre revisionsfirmaer.

Modstanden skyldes ikke mindst en frygt for, at de fire store revisorkoncerner KPMG, Deloitte, PriceWaterHouseCoopers og Ernst & Young kommer til at sidde tungt på magten i den nye organisation med 4.500 revisorer fra henholdsvis Dansk Revisorforening og Foreningen af Statsautoriserede revisorer, FSR.

De fire koncerner kommer til at repræsentere ikke færre end 25 pct. af stemmerne i den nye organisation, og derfor vil der være overhængende risiko for, at de vil kunne trumfe alt igennem.

Det frygter bl.a. én af de mest indædte kritikere af fusionsplanerne, reg. revisor Axel Udesen i Viborg.

»Det er skudt over målet at sammensmelte os små revisorer med store statsaut. revisorkoncerner. Det bliver de store, der kommer til at sætte dagsordenen, og det kan hverken vi eller kunderne være tjent med.

En lille detailhandler eller håndværker har næppe brug for en at få sendt en statsaut. revisor, der er blevet eksamineret i 30.000-40.000 sider. Behovene for en revisors kunnen er så vidt forskellige, at de næppe vil kunne rummes i en store organisation,« siger Axel Udesen, der hellere så, at de små reg. revisorer og de mindre statsaut. revisorer gik sammen i én organisation.

De små kan trække sig ud


Også reg. revisor Jørgen Hvass, Hvass Revision i Bjerringbro, frygter, at de store koncerner i praksis vil få det afgørende ord at skulle have sagt i den nye organisation.

»Heldigvis har vi mindre firmaer i oplægget til fusionen fået indføjet en mulighed for om nødvendigt at kunne trække os ud igen efter en vis årrække. Men den nye organisation skal da have en chance,« siger Jørgen Hvass.

Formanden for Dansk Revisorforening, Per Krogh, afviser, at der er fare for en dominans fra de fire store.

»Det er jo ikke sket i FSR, så hvorfor skulle det ske i den nye organisation,« siger Per Krogh, der selv kandiderer til formandskabet.

»I branchen har vi i årevis lidt af en stor afvandring. For fem år siden var vi 6.000 revisorer, nu er vi knap 4.500. Derfor har vi i gennem flere år arbejdet mod at danne en ny, slagkraftig organisation,« siger Per Krogh.

Han peger på, at Revisorkommissionen i øjeblikket arbejder på en omlægning af uddannelsen, der skal kunne sænke dumpeprocenterne fra 50 til omkring 12.

Læs også