Portugal fortsætter nedturen

De kommende to måneder vil Portugal være handlingslammet pga. parlamentsvalget.

Der er næsten ingen ende på lidelserne for Portugal.

Fredag valgte statsgældskontoret i Lissabon at gennemføre en auktion over nyudstedte statsobligationer på trods af den usikkerhed, der er skabt efter udskrivelsen af parlamentsvalg til søndag den 5. juni.

Statsgældskontoret solgte for 1,6 mila. euro statsobligationer med udløb allerede i juni 2012. Den effektive rente blev på 5,793 pct., hvilket er en dramatisk stigning i forhold til de 4,331 pct., der blev resultatet ved den forrige auktion over tilsvarende obligationer den 16. marts.

Ifølge statsgældskontoret blev salget gennemført »på grund af specifikke anmodninger i markedet«. Der blev dog ikke givet yderligere detaljer.

Nyvalg til juni


Sent torsdag meddelte præsident Anibal Cavaco Silva, at det efter forhandlinger med de politiske partiers ledere ikke var lykkedes at finde grundlag for dannelsen af en ny regering. Derfor vil der blive afholdt nyvalg til juni.

Selve valgdatoen ligger blot 10 dage før, at Portugal skal indfri statsobligationer for 4,7 mia. euro. Penge, som staten ikke har.

Allerede om 13 dage skal Portugal indfri statsobligationer for 4,3 mia. euro, og vurderingen i markedet er, at kassebeholdningen i den portugisiske statskasse ikke rækker til at kunne indfri det anselige beløb.

Alberto Soares, generaldirektør for statsgældskontoret, meddelte i går, at 36 pct. af dette års salg af nye mellem- og langfristede statsobligationer er gennemført. Han skal i år sælge statsobligationer for 20 mia. euro til indfrielse af obligationsserier, der udløber, og til dækning af underskuddet på de offentlige finanser.

Statsgældskontoret vil derfor skulle i markedet mindst én gang før skæringsdatoen den 15. april, og prisen kan blive skræmmende høj.

Fredag steg den effektive rente på 10-årige statsobligationer til 8,49 pct., mens den effektive rente på toårige statsobligationer stod i 8,71 pct. På femårige statsobligationer skød den effektive rente op i 9,71 pct.

Dermed fortsætter investorerne med at signalere, at de har større tiltro til den portugisiske stats betalingsevne på mellemlangt sigt end på kort sigt.

Vil ikke bede om hjælp


Den fungerende finansminister, Fernando Teixeira dos Santos, fastholdt i går, at Portugal vil stå igennem gældskrisen uden at bede EU's Redningsfond og Den Internationale Valutafond (IMF) om hjælp.

Regeringen under premierminister José Socrates fortsætter som forretningsministerium frem til valget og har således ikke mandat til at kunne anmode om assistance, hvis det måtte vise sig nødvendigt. Lederne af de øvrige partier har erklæret sig parate til at træde sammen, hvis situationen gør det nødvendigt, men i givet fald vil redningen blive det centrale tema i valgkampen, hvilket vil gøre IMF og EU's Redningsfond til ufrivillige brikker i kampen om magten i det gældsplagede euroland.

Portugal er det fattigste land i Vesteuropa. Siden 2000 har den økonomiske vækst i gennemsnit været mindre end 1 pct. om året, og arbejdsløsheden ligger på et kronisk højt niveau bl.a. fordi , at Portugal er det land i Vesteuropa, hvor færrest unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Dermed står portugiserne med et dårligere udgangspunkt til at honorere de hastigt voksende gældsforpligtelser end selv Grækenland og Irland.

Læs også