Boligpriserne vil ligge vandret de næste15 år

Det kan ikke betale sig at investere i en bolig de næste mange år, viser en prognose. Dermed falder huset atter ind i sin gamle rolle som et hjem.

Det er svært at dæmpe festen på boligmarkedet mere, end det allerede er sket siden finanskrisen. Men her kommer et forsøg: Huspriserne vil ligge vandret de næste 15 år.

En ny prognose fra Home og Realkredit Danmark viser, at prisen på et 140 kvm hus til 1,8 mio. kr. blot vil stige med 140.000 kr. frem mod 2025, når man fratrækker inflationen. Den reale prisvækst for hele perioden forventes at blive under 8 pct. Til sammenligning steg huspriserne i Danmark med over 20 pct. om året, lige før krisen brød ud, og fra 1991 til 2006 var realvæksten på 136 pct.

Prognosen bygger på en forventning om, at der i de kommende år kun vil være svag økonomisk vækst i samfundet som følge af lav produktivitet og demografisk modvind. Ændrer dette sig, vil prognosen naturligvis også ændre sig, fastslår Home.

»Men med alle forbehold in mente peger prognosen på, at der ikke venter en lige så stor prisstigning ved at købe en bolig som tidligere,« konstaterer kommunikationschef Mads Ellegaard, Home.

Han mener dog, at et hus ikke nødvendigvis skal ses som en investering, sådan som det skete i de champagneglade 00'ere, da det gjaldt om at sælge hurtigst muligt med størst mulig fortjeneste.

Omdrejningspunkt


..

Læs også