Betalingskort brugt 13 gange på 4½ time

Der er umiddelbart ingen erstatning fra banken til en mand, der har anmeldt sine betalingskort misbrugt efter en tur på diskotek i Østeuropa med tre fremmede kvinder.

En tur i byen i Letland med tre kvinder har udviklet sig til lidt af et mareridt for en dansk forretningsmand. Han mener at være blevet bedøvet og tvunget til at hæve på sine tre betalingskort.

Han husker ikke ret meget fra aftenen efter selv at have hævet 150 lettiske lats i en pengeautomat for at betale for drinks på en café.

Men dagen efter var der hævet i alt 13 gange på hans Dankort, Eurocard og Coop Mastercard.

Groggy og med buler


Han vågnede op i sit hotelværelse, groggy, med buler og hudafskrabninger, men samtidig i besiddelse af alle betalingskort og kvitteringer.

Han anmeldte efter hjemkomsten til Danmark sagen til politiet, som ikke har fundet spor af bedøvelse i urin- og blodprøve.

Derudover har han ifølge sin forklaring haft det så dårligt, at han har været tvunget til at sygemelde sig og gå til psykolog efter tilbagekomsten til Danmark.

Coop MasterCard og Eurocard har returneret de henholdsvis 24.871,86 kr. og 8.479 kr. der blev hævet på disse kort i løbet af natten.

Men Handelsbanken vil ikke returnere de knap 14.000 kr., der er hævet på mandens danske bankkort i løbet af natten.

Pinkoden er brugt


Det vil banken ikke, fordi pinkoden er benyttet ved alle hævninger. Og fordi banken mener, at det er manden selv, der har skrevet under på alle kvitteringer fra natten.

Ifølge betalingsmiddelloven hæfter udstederen - i dette tilfælde banken - kun for tabene, som følger af andres uretmæssige brug.

Og banken finder det hverken bevist eller sandsynligt, at manden ikke selv har foretaget de mange betalinger.

Pengeinstitutankenævnet finder det evident, at betalingerne er sket med mandens betalingskort.

Men ankenævnet har svært ved at vurdere, om der er tale om misbrug, eller om hævningerne er foretaget af manden selv med hans indforståelse.

Ankenævnet mener, at der er behov for yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. Derfor bliver sagen afvist.

Manden og hans familie skal nu tage stilling til, om de vil indbringe sagen for domstolene.

Læs også