APM får for lidt ud af oliemilliarderne

Generalforsamling ATP vil se flere resultater af A.P. Møller - Mærsks massive olieinvesteringer og vil have bedre informationer om oliereserverne. Bestyrelsesformanden maner til tålmodighed.

Intensive investeringer for milliarder i A.P. Møller - Mærsks oliedivision har foreløbig ikke givet det ønskede resultat, så produktionstabet har kunnet opvejes.

I 2010 stod Maersk Oil for hovedparten af Mærsk-gruppens investeringer, og målet er klart: Den faldende produktion skal vendes.

»Til trods for disse investeringer er det ikke lykkedes at opretholde gruppens olieproduktion,« medgav bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen, hvor han dog lod aktionærerne forstå, at 2011 formentlig ville byde på positive nyheder fra oliefronten.

Boringer i Angola, Storbritannien, USA, Norge og Brasilien har givet lovende testresultater, og nu krydser man fingre for, at de gode prøver udmønter sig i kommercielle succeshistorier.

»Det er en evig kamp som olieselskab at holde reserverne oppe. Vi har gjort fund i en lang række lande, og nu skal vi se, om de er kommercielle, og derefter skal de modnes,« siger Michael Pram Rasmussen, som mener, at man bør væbne sig med mere tålmodighed, når det gælder netop olieforretningen.

»Den skal ses over en længere periode end en enkelt regnskabsperiode.«

Hos ATP er aktiechef Claus Wiinblad på investorernes vegne dog ikke begejstret for Mærsks måde at styre olieforretningen på. I hvert fald er der en mangel i informationsniveauet, da Mærsk ikke opgør et skøn over sine oliereserver i modsætning til andre olieselskaber.

Uvished hos aktionærerne


..

BRANCHENYT
Læs også