Vækstfonden fyrer op under Vestdanmark

For mange virksomheder var sidste år skelsættende med længe ventede tegn på optøning af krisen. I Vækstfonden havde vi større aktivitet end nogensinde, og ca. 500 virksomheder fik enten ny kapital eller kaution for lån.

Interessen for Vækstkaution, hvor vi på vegne af staten kautionerer for 75 pct. af en virksomheds lån til forretningsudvikling, har været rekordstor, og vi nåede i 2010 at give kautionstilsagn for et samlet lånebeløb på 1,2 mia. kr. Og udviklingen er fortsat ind i 2011.

I modsætning til tidligere år, hvor vi i årets første måneder typisk har set en nedgang i antallet af kautionsansøgninger, har vi i 2011 allerede modtaget over 130 nye ansøgninger.

Den udvikling tyder på, at bankerne for alvor har taget Vækstkaution til sig som redskab i betjeningen af deres kunder, hvilket også var hensigten med ordningen. Samtidig viser den, at virksomhederne har præcis den vilje og evne til at sætte ny forretningsudvikling i gang, som skal være med til at trække dansk erhvervsliv endeligt fri af krisen.

Men det er ikke kun interessen for lån med Vækstkaution, som har vist sig at holde ved i 2011. Vi havde i efteråret den glæde at kunne annoncere en ny afdeling i Vestdanmark, nærmere bestemt i Vojens. Fra den nye afdeling får de vestdanske virksomheder og vores samarbejdspartnere adgang til alle vores ydelser fra investeringer med egenkapital over Vækstkaution til de såkaldte Kom-i-gang-lån rettet mod nystartede iværksættere.

Fra Vojens kan virksomhederne også komme i betragtning til midlerne i puljen Vestdansk Vækstkapital på 150 mio. kr., som regeringen i forbindelse med initiativet Danmark i balance stillede til rådighed for investering i vestdanske virksomheder. Og den mulighed har virksomhederne i den grad taget imod.

Vores nye områdedirektør i Vestdanmark, Stig Poulsen, har modtaget et massivt antal henvendelser med konkrete ideer til nye investeringer fra vestdanske virksomheder, og aktuelt arbejder vi videre med en hel del af dem.

Allerede i december sidste år foretog vi den første investering fra den nye pulje i den århusianske it-virksomhed DITA Exchange ApS.

Den store interesse for ny kapital til vækst er formodentlig et tegn på, at de vestdanske virksomheder er ved at lægge krisen bag sig. Samtidig understreger interessen vigtigheden af et tæt samarbejde mellem virksomheder, investorer og den finansielle sektor.

For vores eget vedkommende har 69 pct. af de virksomheder, vi har medfinansieret siden 2000, ligget i Vestdanmark. De jyske virksomheder har især været flittige til at bruge kautionsordningerne Vækstkaution og Kom-i-gang-lån. I både 2009 og 2010 har vestdanske virksomheder imidlertid også stået for mere end halvdelen af Vækstfondens direkte nyinvesteringer med egenkapital.

BRANCHENYT
Læs også