Reformer skal sikre økonomisk vækst

OECD opfordrer politikerne til at gennemføre økonomiske reformer, så opsvinget kan fastholdes. Danmark skal sænke skatterne, effektivisere uddannelsessystemet og udskyde pensionsalderen

Økonomiske reformer i en lang række lande er afgørende for at sætte gang i væksten og fastholde det spæde økonomiske opsving.

Sådan lyder opfordringen fra OECD. Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling peger på liberaliseringer på arbejdsmarkedet, skattelettelser og færre barrierer for investeringer som effektive midler til at skabe flere jobs og dermed skatteindtægter til økonomisk trængte regeringer.

OECD sætter også fokus på Danmark, og organisationens økonomer fastholder, at skatterne på arbejdsindkomster bør sænkes.

I rapporten ”Going for Growth” fremhæver OECD tre områder, som bør prioriteres for at stimulere væksten: Lavere skatter, effektivisering af uddannelsessystemet og reformer, der sikrer senere pensionsalder og færre på overførselsindkomster.

Pres på marginalskatter

..

Læs også