»I gamle dage håndterede vi tingene selv«

Globaliseringen og bondesamfundets opløsning er skyld i et stigende antal civile retssager, mener landmand Helge Strandgaard Hansen. Han har selv ligget i en nabostrid om brugsretten til en grusvej på en mark.

Et sted uden for Assens på Fyn blev to naboer for et par år tilbage så uenige om vedligeholdelsen af en grusvej, at den ene pløjede vejen op og sagsøgte den anden.

Det førte til, at brugerne af vejen måtte køre over markerne og ødelægge en del af høsten for at komme frem og tilbage.

Det medførte også timevis af advokattimer i både byretten og landsretten og flere hundrede tusinde kroner i sagsomkostninger.

»Det er mere end besynderligt. Det er fandeme træls at være nabo til sådan noget,« siger den sagsøgte landmand Helge Strandgaard Hansen.

Det hele begyndte, da Helge Strandgaard Hansen en dag bad vejudvalgets formand Hans Møllegaard Jørgensen om at få repareret den fælles privatvej, som bl.a. bevæger sig fra Helge Strandgaard Hansens landbrug, hen over Hans Møllegaards marker og videre til en skov, som Helge Strandgaard Hansen ejer.

Mægling umulig

..

Læs også