Karantæne med forbehold

Ny lov skal sende konkursryttere og fuskere i virksomhedskarantæne. Men ankemuligheder giver stort albuerum for virksomhedsbanditter.

Konkursryttere og andre virksomhedsfuskere koster samfundet milliarder. En kommende lov giver mulighed for at frakende denne gruppe af uansvarlige direktører retten til at drive virksomhed i op til tre år. Som en del af den planlagte lov får kuratorer i konkursboer pligt til at anmelde direktører til Sø- og Handelsretten for ”groft uforsvarlig forretningsførelse” på samme vis, som de i dag er forpligtet til at anmelde mistanke om økonomisk kriminalitet til politiet.

»Det kan være utroligt vanskeligt at beskrive en elefant. Men alle kan kende den, når de ser en. Nøjagtig det samme gør sig gældende med de her typer, som udviser groft uansvarlig forretningsførelse. Konkurskarantænen er et redskab kurator kan tage i brug, når han ser en elefant,« forklarer dommer Torben Kuld Hansen fra Sø- og Handelsretten, der i de seneste par år ifølge eget udsagn har set adskillige elefanter møde op i sin retssal.

Mange af de store fallenter har været en tur forbi Torben Kuld Hansens retslokale på Bredgade i København. Går det som det lovforberedende arbejde lægger op til, vil en dommer ved Sø- og Handelsretten et halvt år efter en konkurs kunne smække hammeren i bordet og på opfordring fra en kurator frakende en direktør retten til at drive virksomhed. Men der er en stor usikkerhedsfaktor.

»Danmark er ingen bananstat, så vore afgørelser vil kunne ankes til både landsretten og Højesteret. Der vil nok være så meget hjerteblod i det her for mange af dem, som vil blive ramt, at de anker. Så med tid til at få sagen berammet kan en kendelse om en konkurskarantæne måske i sidste ende trække ud i både fire og fem år,« vurderer Torben Kuld Hansen.

Designet er forkert

..

Læs også