Milliardgæld splitter det islandske folk

Vil du punge ud af egen lomme for at råde bod på dit lands vaklende økonomi og bankchefers mislykkede arbejde?

Det spørgsmål skal islændinge igen tage stilling til - for anden gang inden for blot 13 måneder - når de lørdag går til stemmeurnerne for at godkende eller forkaste en ny Icesave-aftale.

Sidste år sagde over 90 pct. af vulkanøens befolkning nej til vilkårene for tilbagebetaling af 30 mia. kr. til Storbritannien og Holland i kølvandet på internetbanken Icesaves kollaps i 2008. Men islændingene er langt mere splittet om, hvor de denne gang skal sætte deres kryds.

Set med islandske briller er aftalen ellers blevet forbedret. Islændingene vil efter alt at dømme ikke skulle betale nær så mange penge tilbage til Holland og Storbritannien, som der tidligere var lagt op til.

Derfor har der også længe været udsigt til, at islændingene ville bakke op om den nye aftale. Men de seneste uger har nej-siden vundet mere og mere terræn. De nyeste meningsmålinger peger på, at det nu kun er et snævert flertal på 55 pct. af befolkningen, der har tænkt sig at sætte kryds i ja-boksen.

Nej-siden vinder frem

..

Læs også