Vordingborg Bank førtidsindfrier obligationer

Vordingborg Bank udnytter muligheden for at foretage en delvis førtidsindfrielse af et obligationslån på i alt 300 mio. kr. med individuel statsgaranti.

Foto: Colourbox

Førtidsindfrielsen, der har valør den 17. maj, er på 100 mio. kr., meddeler banken.

- Beslutningen om den delvise førtidsindfrielse af obligationslånet sker på baggrund af bankens gode likviditet. Banken har således ikke mærkbart været ramt af indlånstilbagegang som følge af ophør af Bankpakke I, skriver banken...

Læs også