Kontrol er godt - men tillid er bedre

Små og mellemstore virksomheder: Der skal passses bedre på de selvstændige i dansk erhvervsliv, mener Håndværksrådet. Ikke mindst deres sociale vilkår skal forbedres, hedder det.

»Vær venlig at bevise, at du ikke fører regnskab i din ægtefælles autoværksted!«

Det krav blev en ægtefælde til et medlem af Håndværksrådet mødt med, da hun for kort tid siden søgte om at komme på efterløn. Hun er folkeskolelærer, men for næsten fem år siden havde hun i en kort spidsbelastningsperiode ordnet regnskaberne i mandens virksomhed. Situationen er jo absurd, men ikke desto mindre et eksempel på, at ikke blot selvstændige erhvervsdrivende, men også deres ægtefæller bliver udsat for mistænkeliggørelse og reelt pålagt omvendt bevisbyrde.

Sagen er jo bare, at det kan være særdeles svært at bevise, at man ikke ved siden at sit lønmodtagerjob også er bogholder eller på andre måder hjælper til i et familiemedlems virksomhed. Og fordi man ikke kan det, er man i praksis afskåret fra at få den efterløn, man har sparet op til eller fra at modtage dagpenge, hvis man bliver ledig.

”Danmark har brug for flere selvstændige iværksættere.”

Den parole har været en fast del af skiftende regeringers idegrundlag lige så længe, de fleste af os kan huske. Og med god grund, for Danmark har vitterlig brug for flere selvstændige iværksættere, der kan skabe nye job - vel at mærke her i Danmark - og innovation, uddanne vores unge, betale selskabsskat og så videre. Men på trods af, at vi udmærket er klar over, hvor vigtige selvstændige er for Danmark, er vi ikke ret gode til at give dem, hvad man vel kan kalde ”fair vilkår”.

Sagens kerne er nemlig, at selvstændigt erhvervsdrivende på en række punkter er stillet betydeligt dårligere end andre virksomhedstyper, og det hæmmer selvfølgelig lysten til at blive iværksætter og drive egen virksomhed.

Mekanikermesterens situation er meget illustrativ for de problemer, Danmark påfører selvstændigt erhvervsdrivende og deres familier. For eksemplet er langt fra enestående. En række regler diskriminerer selvstændigt erhvervsdrivende, og får mange til at spørge sig selv, om det egentlig er anstrengelserne værd at drive virksomhed?

Som den eneste danske hovederhvervsorganisation, der udelukkende kæmper for de små og mellemstore virksomheder, ser vi det som vores opgave at sætte selvstændiges sociale vilkår på den politiske dagsorden.

Det har vi gjort igennem flere år - og heldigvis er der da også flere mærkbare forbedringer, som letter hverdagen for mange af Danmarks selvstændigt erhvervsdrivende. Vi håber på om kort tid at kunne trække endnu en forbedring hjem.

Der forhandles nemlig på højtryk i Beskæftigelsesministeriet om at ændre på det mærkelige forhold, at selvstændiges arbejdsuge i forhold til sygedagpengelovgivningen er defineret til at foregå mellem mandag og fredag! Det kommer helt bag på mange frisører, automekanikere, bagermestre og andre håndværkere at arbejdsugen slutter fredag eftermiddag.

Men endnu engang er de selvstændige mødt med holdninger: »Alle og enhver kan jo påstå, at de er blevet syge, hvis der ikke lige er gang i butikken en lørdag«, men efter at vi fik lagt sagen på Beskæftigelsesministerens bord, tyder alt nu på, at sygedagpengereglerne bliver tilpasset den virkelighed, som de selvstændige befinder sig i.

Regeringens ”Udvalg om forbedring af forholdene for selvstændigt erhvervsdrivende”, som vi selvfølgelig har bidraget med input til, foreslår flere forbedringer. Bl.a., at medarbejdende ægtefæller, der ønsker at gå på efterløn, skal kunne udtræde af en virksomhed på baggrund af en tro og love-erklæring, som er underskrevet af begge ægtefæller. Hvis det forslag bliver almindelig praksis, vil det være en markant styrkelse af selvstændiges vilkår.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Beskæftigelsesministeren har netop meddelt os, at hun ikke på den korte bane ser mulighed for en barselsudligningsordning for selvstændige. Det er noget af en skuffelse, for da regeringen for fem år siden vedtog nye regler for barselsudligning, der giver arbejdsgiverne refusion for medarbejdere på barsel, lovede politikerne at finde en løsning for selvstændigt erhvervsdrivende.

I dag, fem år efter, savner vi stadig en løsning, og det betyder i praksis, at kvinder mellem 20 og 40 år fortsat vil være meget lidt tilbøjelige til at starte en ny virksomhed eller overtage en eksisterende.

Gevinsten for Danmark er helt enorm, hvis vi får realiseret det potentiale. Rigtig mange kvinder vil nemlig gerne overtage eller starte en virksomhed, og det kan faktisk kun gå for langsomt i betragtning af, hvor mange virksomheder, der skal generationsskiftes inden for få år.

Det er især behovet for at føre kontrol med ordningerne, der blokerer for, at selvstændiges situation bedres, og her er jo sagens kerne: Kontrolmentaliteten må afløses af en tillidsmentalitet!

Igen må vi stille os selv spørgsmålet: Vil vi som samfund have flere iværksættere? Ønsker vi en styrkelse af selvstændighedskulturen? Ønsker vi flere af den type virksomheder, som er reelt interesserede i det danske samfund og ikke drømmer om at flytte hele molevitten til lavtlønslande? Selvfølgelig gør vi det, men det er nødvendigt at gøre op med den mistillidskultur, som hver dag giver danske selvstændige så meget besvær!

Læs også