Ekshustruens nye mand har ret til navnet

Man kan tage sin ægtefælles eller samlevers efternavn, uanset om navnet er beskyttet eller frit, hvis blot ægtefællen giver sit samtykke.

?Jeg har et spørgsmål, som måske ligger lidt ud over Spørg om Penges kerneområde, men håber alligevel på et svar. Det drejer sig om, at min eks-hustrus mand har fået mit familienavn. Jeg mener ikke, det burde kunne lade sig gøre, da vi i dag kun er 16 personer, der har egentlig ret til at bære navnet.

Sagen er den, at jeg giftede mig med min tidligere hustru for 25 år siden. Da vi blev gift, fik min hustru mit sjældne efternavn - der var dengang kun 6 bærere af efternavnet. For 20 år siden blev vi skilt, men min hustru beholdt mit efternavn. For ca. 15 år siden fandt min tidligere hustru en ny mand, og de lever/bor sammen papirløst.

For nylig og ved en tilfældighed ser jeg på internettet, at min ekshustrus ny mand har taget min ekshustrus sjældne efternavn, som hun jo giftede sig til, da hun giftede sig med mig. Jeg antager, at min ekshustru og hendes ny mand har indgået ægteskab.

Få bærere af navnet
På nuværende tidspunkt er der 16 bærere af det sjældne efternavn. Jeg er overrasket og undrende, da jeg ikke mener, at det skulle kunne lade sig gøre.

Jeg har kigget i Den nye Navnelov på internettet, men kan ikke holde rede på undtagelser og særregler. Dog synes det at skinne igennem, at det sjældne efternavn kun må tages med særlig tilladelse, hvis der er færre end 2.000 bærere af det. Jeg mener ikke, det er tilladt uden videre at tage det sjældne efternavn. Hvad er advokatens svar?På forhånd tak og med

venlig hilsen.Navne-vagten

!Det er korrekt, at der i navneloven findes en vis beskyttelse af sjældne efternavne - altså efternavne med 2.000 bærere eller færre - da disse ikke som andre navne kan tages som efternavn af enhver.

Der gælder særlige betingelser for at antage de beskyttede navne. Blandt andet kan et efternavn tages, hvis det tidligere har været ens navn, eller der er en slægtsmæssig eller lignende tilknytning til efternavnet.

Man kan dog med en enkelt undtagelse altid tage sin ægtefælles eller samlevers efternavn, hvis ægtefællen eller samleveren giver sit samtykke hertil.

For samleveres vedkommende kræves en erklæring om, at parterne har levet sammen i et ægteskabslignende forhold, der har varet mere end to år, eller at de har fælles børn under 18 år, som skal have navnet som efternavn.

Man kan tage sin ægtefælles eller samlevers efternavn, uanset om navnet er beskyttet eller frit, blot den pågældende ægtefælle/samlever samtykker heri. Dette gælder, uanset om den samlever/ægtefælle, der giver navnet videre, har erhvervet navnet ved et tidligere ægteskab.

Svaret på Deres spørgsmål er altså, at der ikke er noget til hinder for, at Deres ekshustrus nye mand antager det efternavn, som Deres ekshustru oprindeligt erhvervede fra Dem.

Læs også