Hobby eller erhverv?

Skattesager om hobby kontra erhverv er inden for skatteretten en velkendt problemstilling. Skat har kastet et kritisk lys på over 4.000 virksomheder, så det må forventes, at der i den nærmeste fremtid vil blive rejst et større antal sager om hobby eller erhverv.

Den 5. april 2011 blev i Morgenavisen Jyllands-Posten under overskriften ”Skat jagter hobbyvirksomheder” omtalt en særlig indsats fra Skat med henblik på at undersøge, hvorvidt givne aktiviteter reelt er hobbyvirksomhed og ikke erhvervsvirksomhed, således at der med urette er fratrukket moms eller fratrukket underskud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Skattesager om hobby kontra erhverv er inden for skatteretten en velkendt problemstilling...

Læs også