En øjenåbner i de nye markeder

Siden årets start har der været megen uro om de nye markeder, og særligt landene i og omkring mellemøsten har tiltrukket sig opmærksomhed.

Revolutionerne i Egypten, Tunesien og den igangværende konflikt i Libyen har åbnet investorernes øjne for den risiko, der kan være forbundet med investering i de nye markeder. Frygten for, at en dominoeffekt vil sprede sig i Mellemøsten og Nordafrika, er fortsat til stede, efter at vi inden for få måneder har set protester i lande som Algeriet, Yemen, Jordan, Bahrain og Iran.

Når man vælger at investere i de nye markeder, er det oftest ud fra en forventning om højere afkast og den effekt, det giver at sprede investeringerne, ikke blot på de udviklede økonomier, men også på de nye markeder. Investering i de nye markeder medfører dog også særlige risici såsom valutakursudvikling, forskelle i de finansielle rapporteringsstandarder samt i flere tilfælde også et helt andet niveau af politisk risiko, end vi kender fra de vestlige lande.

Netop de politiske forhold er kernen i de uroligheder, vi har været vidne til i mange af de mellemøstlige lande i begyndelsen af året, hvor befolkningerne i flere tilfælde på det kraftigste har demonstreret for mere demokrati.

Nye markeder lokker

..

Læs også