Børsnoterede ejendomsselskaber stadig i krise

Tre af Danmarks større børsnoterede ejendomsselskaber er i meget alvorlig krise.

Foto: Colourbox Martin Kierstein

Og et fjerde bevæger sig kun langsomt ud af vanskelighederne, viser en analyse af de 11 børsnoterede ejendomsselskabers 2010-årsrapporter, som Økonomisk Ugebrev har udarbejdet.

"Bedømt efter resultaterne fra de i alt elve børsnoterede ejendomsselskaber set under ét, er den danske ejendomssektor langt fra kommet ud af finanskrisen. I 2010 måtte de børsnoterede ejendomsselskaber notere et samlet nettoresultat på minus 1.320 mio. kr. mod et samlet underskud på 2.211 mio. kr. i 2009," viser Økonomisk Ugebrevs opgørelse...

Læs også