Obligationer: Små hop på stedet i stille marked

De europæiske obligationer åbner med marginale udsving i et stille marked. Nyhedsstrømmen er begrænset.

Olieprisen fortsætter frem, hvilket understøtter inflationsbekymringerne. Kina har præsenteret stærke væksttal i importen og eksporten, hvilket gav overskud på handelsbalancen.

Den toneangivende 10-årige, danske statsobligation åbner 0,01 point højere i kurs 93,76 med en effektiv rente på 3,72 pct...

Læs også