Betalte du skat af dit hussalg?

Skat giver nu sælgere af huse og grunde mulighed for at tjekke eventuel indtægt eller tab.

Foto: Colourbox KHAN TARIQ MIKKEL

Skattevæsenet vil nu kontrollere, om borgere og virksomheder har husket at selvangive skattepligtige gevinster eller tab på fast ejendom.

"Vi går en lang række ejendomssalg efter i sømmene, da vores erfaring er, at både private og erhvervsdrivende har svært ved at regne sig frem til den rigtige fortjeneste. I projektet kontrollerer vi for det første, om en eventuel fortjeneste er blevet selvangivet, og for andet om fortjenesten er rigtigt beregnet," siger Lene Pedersen, projektleder fra Skat...

Læs også