Spirende økonomisk forår i Danmark

Safterne stiger i statistikkerne om dansk økonomi. Men truende kulde kan knække kursen.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster blev 5,2 mia. kr., et fald på 2 mia. kr. i forhold til januar, der primært kan forklares med et fald i overskuddet fra løn- og formueindkomst samt et fald i varer og tjenester...

Læs også