Obligationer: Flad kurs udvikling i stille marked

De danske obligationskurser bevægede sig sidelæns i løbet af mandagen, og det endte med marginale kursfald.

Olieprisen fastholdt sit høje niveau, hvilket understøttede inflationsbekymringerne. Kina præsenterede stærk vækst i importen og eksporten. På valutamarkedet fastholdt euroen sin styrke mod dollaren.

Den toneangivende 10-årige, danske statsobligation lukkede 0,14 point lavere i kurs 93,62 med en effektiv rente på 3,73 pct...

Læs også