De danske aktier begynder mandagen i rødt: Danske Bank er et af ganske få lyspunkter

Ministerium afviser kritik

I Miljøministeriet afvises kritikken af det usikre grundlag for vandmiljøplanerne.Vi har taget højde for usikkerhederne og gjort alt for at minimere dem, lyder svaret.

I Miljøministeriet anerkender eksperterne, at der er visse usikkerheder i beregningsgrundlaget for de nye vandmiljøplaner.

»Men vi har gjort alt, hvad der var praktisk muligt, for at reducere usikkerheden. Den usikkerhed, der alligevel står tilbage, har vi taget højde for, da vi beregnede indsatsen i vandplanerne,« understreger kontorchef Jørgen Bjelskou fra Naturstyrelsen, som er en del af Miljøministeriet og ansvarlig for implementeringen af vandmiljøplanerne.

Siden EU's vandrammedirektiv blev vedtaget i 2000, har det været klart, at vandplanerne skulle gennemføres. Trods den lange forberedelsestid bygger planerne på et grundlag, som på flere områder er usikkert. Regeringen har nedsat en række arbejdsgrupper, som nu arbejder på at besvare de mange uafklarede spørgsmål. Spørgsmålet er, hvorfor det først sker nu.

»En vis usikkerhed er et grundvilkår i al forvaltning på miljøområdet, og det skal vi håndtere fornuftigt. Vi bliver hele tiden klogere, men samtidig rejser den nye viden nye spørgsmål. Vi er enige i, at andre faktorer end kvælstofudledning ser ud til at påvirke vandmiljøet. Lokale forhold spiller også en rolle. Det tager planerne i nogen grad højde for, men vi kan nå længere. Eksperter er i fuld gang med at afdække disse forhold,« siger Jørgen Bjelskou.

Usikkerhed

..

Læs også