2020-planen er mere end blot talgymnastik

Forhandlingerne om Danmarks finansielle fremtid, har stor indflydelse på den menige dansker. Hvis de falder til jorden, vil det betyde stor gæld eller høje skatter.

Der er meget på spil i den forestående politiske fløjkamp om Danmarks økonomiske fremtid.

Er de to politiske fløje ikke i stand til at blive enige om, hvordan man vender udviklingen i det offentlige forbrug, vil det betyde meget højere skatter for den menige dansker, advarer interesseorganisationen Dansk Erhverv.

I regeringens nyligt fremlagte 2020-plan beregner man i gennemsnit en vækst i de offentlige forbrug på omtrent 0,8 pct. om året. Det er omtrent halvdelen af, hvad man har opnået de seneste mange år, og flere økonomer har allerede stillet sig tvivlende.

»Forhandlingerne om dansk økonomi frem mod 2020 er ikke bare teori eller talgymnastik, men vil få stor betydning for alle danskere. I den ophedede politiske debat er der en risiko for, at befolkningen ikke får et klart billede af, hvor meget der er på spil,« siger direktør Christian T. Ingemann fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Hvis stigningstakten i det offentlige forbrug fortsætter som i perioden fra 1997 til 2007, vil det vokse med 54 mia. kr. i 2020 målt i dagens priser, viser beregninger fra Dansk Erhverv.

Lader man bare gælden vokse, vil den eksplodere med 321 mia. kr., svarende til 71.600 kr. pr. dansker over 18 år, viser beregningerne.

Finansierer man det over skatterne, svarer det til, at bundskatten hæves med 4,7 procentpoint.

Det vil ifølge Dansk Erhverv reducere de årlige disponible indkomster for en LO-familie med omkring 21.500 kr.

En forhøjelse af bundskatten vil reducere den disponible indkomst for en almindelig LO-arbejder i lejebolig med ca. 14.300 kr. om året eller knap 1.200 kr. om måneden, viser beregningerne.

For et LO-ægtepar i ejerbolig ville det betyde et fald i deres disponible indkomst på tilsammen ca. 21.500 kr. om året eller 1.800 kr. om måneden.

Endelig vil det koste et funktionærægtepar i ejerbolig ca. 38.000 kr. om året eller ca. 3.200 kr. om måneden, viser beregningerne.

Læs også