Milliardindsats på usikkert grundlag

miljø: Regeringens nye vandmiljøplaner medfører milliardudgifter for både skatteborgerne og dansk landbrug. Planerne bygger imidlertid på ufuldstændig forskning og en mangelfuld målemetode.

Regeringens omdiskuterede vandplaner bygger på et usikkert grundlag.

Planerne, der vil medføre milliardomkostninger for dansk landbrug og skatteborgerne, har været undervejs i mere end 10 år. Trods den lange forberedelsestid bygger planerne på ufuldstændig forskning og en målemetode, som er behæftet med betydelige usikkerheder.

Det erkender nogle af de forskere, der har været med til at udvikle og opdatere de målemetoder, som er styrende for indsatsen i vandplanerne.

Et centralt element i vandplanerne er, at udledningen af kvælstof fra dansk landbrug skal reduceres yderligere. Dette skal forbedre tilstanden i vandmiljøet. Fremskridtene måles ved at studere udbredelsen af én bestemt plante, ålegræs.

Udbredelsen af ålegræs er valgt som succeskriterium, fordi det er veldokumenteret, at denne plante vokser bedst og på de største dybder, når vandet er rent og klart og har et lavt indhold af kvælstof.

Baglæns regnestykke

..

Læs også