De danske aktier begynder mandagen i rødt: Danske Bank er et af ganske få lyspunkter

Ligning styrer miljøplanerne

Uanset hvor meget kvælstofudledningen fra dansk landbrug reduceres, kan der gå 100 år, før tilstanden i vandmiljøet lever op til politikernes krav.

Ln (Zc) = (6,039 ± 0,768) + (-0,755 ± 0,121) x ln(TN).

Sådan lyder den såkaldte Laurentius-ligning, som er selve grundlaget for regeringens nye vandplaner.

De 15 regionale vandplaner udgør et gigantisk værk på tusinder af sider, og Laurentius-ligningen er hjertet i denne gigant, der vil ændre hverdagen for landmænd i store dele af Danmark.

Et afgørende spørgsmål er, hvorvidt giganten har en skjult hjertefejl. Flere symptomer peger i den retning - herunder især, at naturen det seneste årti har reageret anderledes, end Laurentius-ligningen forudsiger.

Laurentius-ligningen er udviklet af danske forskere og blev første gang offentliggjort i ”Havforskning fra Miljøstyrelsen” nr. 30 årgang 1994.

Ved at indsamle et omfattende datamateriale fra amternes miljøovervågning beregnede forskerne sammenhængen mellem udbredelsen af ålegræsset og kvælstofkoncentrationen i vandet.

Mere lys til planterne

..

Læs også