Høj pris er en god forretning

PensionDanmark har betalt Dong Energy en overpris på 20 pct. for at få lov til at investere i Anholt-havmølleparken. En god forretning, siger topchef i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

I betaler Dong en klækkelig overpris for en bid af Anholt-parken. Hvorfor er det en god forretning for jer?

»Når vi betaler, hvad der kan ligne en høj pris for vores andel i Anholt-parken, hænger det sammen med, at Energistyrelsen har garanteret en relativ høj afregningspris frem til 2025.«

Den garanterede pris er simpelthen udgangspunktet for jeres investering?

»Ja, det er den, som gør, at vi ved, hvad vi som minimum får pr. kilowatt-time (kWh), der produceres. Og det er som bekendt en pris, der er noget højere end markedsprisen. Da vi kender omkostningerne ved at drive parken, kan vi regne ud, hvad nettopengestrømmen bliver på investeringen. Så forhandlingerne med Dong har i virkeligheden drejet sig om, hvilken afkastprocent vi kan få på vores investering. Det har vi så forhandlet på plads med Dong.«

Så hvis den garanterede kWh-pris havde været f.eks. 0,80 kr. i stedet for 1,05 kr., ville I stadig være interesseret, men til en lavere pris?

»Ja, det er sådan, det hænger sammen. Jo højere en pris, der kan opnås på den strøm, der produceres, desto mere er vi villige til at betale for parken.«

Er I tilfredse?

»Vi får et afkast, der er attraktivt, og som ligger væsentligt over obligationsrenten.«

Ekstraregningen for den statsgaranterede elpris skal betales af virksomheder og elkunder i det ganske land. Har I gjort jer nogen overvejelser i den forbindelse?

»Det er jo et politisk spørgsmål, så det er ikke noget, vi kan kommentere. Det spørgsmål må du rette til klima- og energiministeren. Vi har blot taget udgangspunkt i, hvad der er politisk opbakning til.«

Hvem har gjort den bedste forretning. Dong eller jer?

»Jeg tror faktisk, at begge parter føler, at de har fået en god aftale. Dong får jo reduceret sin kapitalbinding i Anholt og får dermed frigjort kapital, som kan bruges til nye projekter.«

Læs også