Dansikring meldt for lovbrud

Tidligere ansat: Dansikring Direct har i årevis brugt vagter uden sikkerhedsgodkendelse til fortrolige opgaver hos privare og i firmaer.

Dansikring Direct har i årevis beskæftiget vagter uden den lovpligtige sikkerhedsgodkendelse fra Rigspolitichefen.

Vagterne har haft adgang til tusinder af fortrolige kundeoplysninger i firmaer og private hjem, lyder anklagen fra en tidligere ansat, der har meldt selskabet til politiet.

Mange af vagterne er i strid med alle regler blevet hentet i vikarbureauer og sendt på opgaver uden at have gennemgået de krævede sikkerhedskurser. Som sikkerhedsvagter har de haft uhindret adgang til bl.a. koder, der til- og frakobler alarmsystemer, til oplysninger om kontaktpersoner og deres adresser samt til oplysninger om betalinger.

Anklagerne kommer fra Frank Johansen, Roskilde, der var ansat i Dansikring i fem år, og som har meldt koncernen til politiet for i årevis at have brudt sikkerhedsbeskravene.

Har tusinder af kunder


Dansikring Direct er en del af Europas største sikkerhedskoncern, det svenske Securitas Direct, og servicerer tusinder af danske kunder fra sin vagtcentral i Køge.

Kravene til firmaets vagter er, at de skal have gennemgået en række skrappe sikkerhedstjek, som det ifølge brancheorganisationen Sikkerhedsbranchen tagermindst tre uger at gennemføre. Især for en ISO-certificeret virksomhed som Dansikring Direct er der skrappe sikkerhedskrav til ansættelser.

Godkendelser knytter sig til de enkelte vagtvirksomheder, der udsteder specifikke sikkerhedskort til deres uddannede ansatte.

Ifølge adm. direktør for Sikkerhedsbranchen Kasper Skov-Mikkelsen er det derfor ikke muligt for vagtfirmaer at ringe efter en hurtig vikar.

»I hvert enkelt tilfælde skal en godkendt vagt gennem hele godkendelses-møllen. Derfor lader det sig ikke gøre at bruge dag-til-dag vikarer for at løse et akut mandskabsproblem. Man skal have fuldstændig tjek på, hvem man giver adgang til fortrolige oplysninger, og hvis anklagerne mod Dansikring Direct er korrekte, er det en sag, vi som brancheforening ser alvorligt på,« siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Ud over at ansætte ikke-godkendt personale har Dansikring Direct ifølge Frank Johansen i lange perioder stiltiende accepteret, at vagter har arbejdet uden at være i besiddelse af det krævede sikkerhedskort.

Ledelsen for Dansikring Direct ønsker ikke at udtale sig, men henviser til koncernens danske advokat, Thor Markert, partner i advokatfirmaet Dahl.

»Vi mener, at alle regler er blevet fulgt, men ønsker i øvrigt ikke at udtale os i forbindelse med en igangværende politiefterforskning,« siger han.

Midt- og Vestsjælland Politi bekræfter, at der i øjeblikket efterforskes i sagen, men vil ikke udtale sig yderligere.

Morgenavisen Jyllands-Posten erfarer, at politiet fornylig har aflagt et uanmeldt kontrolbesøg hos Dansikring Direct, men at resultatet endnu ikke foreligger.

Læs også