Intelligent måler i hvert 4. hjem

Udbredelsen af intelligente elmålere, der automatisk kan melde om elforbruget time for time til elselskaberne, går over stok og sten.

I dag er der opsat ca. 850.000 af slagsen blandt landets 3,2 mio. elforbrugere, og i 2011 og 2012 vil tallet efter alt at dømme vokse med yderligere 510.000.

Står det til klima- og energiminister Lykke Friis (V), skal der dog ikke hviles på laurbærrene.

»Med henblik på at få de resterende forbrugere med vil jeg arbejde på at indgå en aftale med netvirksomhederne om, at alle forbrugere, der installerer en varmepumpe eller en ladestander til elbiler, skal have installeret en intelligent elmåler, og at grænsen for installation af intelligente elmålere i 2013 nedsættes fra 100.000 kilowatt-timer (kWh) til 50.000 kWh i årligt forbrug,« siger Lykke Friis i et svar til Folketinget.

Brugen af intelligente elmålere indgår i regeringens planer om en omlægning af det danske energiforbrug fra fossile brændsler som olie, kul og gas til grøn energi fra bl.a. vindmøller og afbrænding af halm og træflis.

Skal især vindmøllestrøm udnyttes optimalt, kræver det imidlertid, at forbruget styres langt mere detaljeret, end tilfældet er i dag. Det er her, at de intelligente elmålere kommer ind i billedet, idet de bl.a. vil gøre det muligt at tilbyde lavere priser for brug af strøm i f.eks. nattetimerne, hvor forbruget typisk er markant lavere end i dagtimerne.

Læs også