Harme over skat på 17 pct.

USA: Mens gælden i USA når alarmerende højder, klager selv de rigeste amerikanere over alt for høje skatter - selvom deres skattebyrde blot er halvt så stor som danskernes. Multimillionærer slipper med at sende 17 pct. til statskassen, men de færreste støtter præsident Obamas forslag om en beskeden forhøjelse.

Savannah

Millioner af amerikanere drog i denne uge et lettelsens suk, efter at de traditionen tro i sidste øjeblik havde afleveret deres årlige selvangivelse elektronisk eller på papir til det statslige skattevæsen, kendt som Internal Revenue Service eller IRS.

Det er for langt de fleste et flere millimeter tykt dokument, hvor fradrag, undtagelser og andet godt fylder mange gange mere end opgørelsen af indtægter. En af konsekvenserne af den fordeling er, at kun 45 pct. af alle amerikanere ender med at betale statsskat.

Skønt det i international sammenhæng er en skat af mere end moderat størrelse, viser alle meningsmålinger, at et overvældende flertal af amerikanerne føler, at de betaler for meget, eller rettere sagt alt for meget.

Det gælder ikke mindst for de allerrigeste til trods for, at de slipper så billigt, at det vil få selv en alt andet end højt lønnet europæer til at snappe efter vejret. De 400 rigeste amerikanere med en gennemsnitlig årlig indtægt op i nærheden af 350 mio. dollars slipper med en effektiv skatteprocent til staten på 17 … sytten.

Ifølge IRS er der sket en reduktion i denne skatteprocent med mere end en tredjedel i løbet af de seneste 15 år. Alle amerikanere er sluppet billigere, men det samlede gennemsnit har set en mere beskeden reduktion i den statslige skattebetaling fra 9,9 til 9,3 pct.

Mylder af fradrag


..

BRANCHENYT
Læs også