Skat vil afdække grænsehandlen

Nye rekordtal for danskernes indkøb i udlandet får nu skatteminister Peter Christensen (V) til at opfordre tyske og svenske butikker at aflevere deres omsætningstal til Skat.

Skatteminister Peter Christensen (V) vil nu til bunds i årelange stridigheder i detailhandelen om omfanget af danskernes indkøb i Sverige og Tyskland.

Som en reaktion på Morgenavisen Jyllands-Postens afdækning af, at grænsehandlen sætter rekord med knap 10 mia. kr., opfordrer ministeren nu både butikker og producenter til at aflevere deres omsætningstal til et uvildigt revisionsfirma, udpeget af Skat.

Revisorerne skal derefter på statens regning udarbejde en betydelig mere detaljeret årlig rapport om handelens omfang end den, som Skat hidtil har udarbejdet.

Fuld anonymitet


»Især da der er tale om butikker i Tyskland og i Sverige, kan vi naturligvis ikke tvinge dem til at udlevere tallene til os. Vi kan kun opfordre dem til at gøre det, og hvis firmaerne af konkurrencemæssige hensyn vil være tilbageholdende med tallene, kan vi love dem fuld anonymitet,« siger Peter Christensen.

»Vi er til dette formål kun interesserede i et samlet tal for grænsehandlen for en række udvalgte varegrupper og brancher. I det hele taget er vi interesserede i nu at få en langt tættere dialog med brancherne for at få belyst omfanget af en grænsehandel, som det ikke et mit indtryk er blevet mindre med årene. Måske tværtimod,« siger Peter Christensen.

Hvor De Samvirkende Købmænd anslår omfanget af grænsehandelen med nydelsesmidler som øl, vin og tobak til at være på omkring 6 mia. kr., har Skat nu to år i træk anslået denne handel til kun at være på omkring 3 mia. kr.

Tillagt andre varegrupper som bl.a. fødevarer, tøj og elektronik anslår Dansk Erhverv på baggrund af en omfattende forbrugerundersøgelse, at danskerne nu køber varer i Sverige og Tyskland for sammenlagt 9,7 mia. kr.

Ifølge en epinionsundersøgelse kører hver anden danske husstand nu på indkøb i Tyskland én til to gange årligt. Tilsvarende handler 17 pct. af de danske forbrugere nu i Sverige i løbet af et år.

I butikshandelens organisation, Dansk Erhverv, modtages skatteministerens nye udspil med begejstring.

»Det er glædeligt, at Skat nu lægger op til en tæt dialog om et stærkt stigende problem, der både koster job og mia.-afgifter til staten,« siger chefkonsulent Mette Feifer.

»Vi vil nu drøfte med Skat, hvordan vi kan motivere de tyske butikskæder til at udlevere de nødvendige oplysninger til Skat. Samtidig kan vi hente en del omsætningstal fra de officielle regnskaber,« siger chefkonsulenten.

BRANCHENYT
Læs også