EU-lande i elendig forfatning

Kæmpeunderskud i 17 EU-lande og klar forværring i Grækenland.

Det er ingen nyhed, at Grækenland er meget forgældet, at landet skal gennem vanskelige reformer, og at grækerne har brug for hjælp for at komme på fode igen.

Nu viser nye data imidlertid, at grækerne sidder langt værre fast i den økonomiske sump, end eksperterne hidtil er gået ud fra.

AP skriver, at underskuddet på 10,5 pct. er en væsentlig forværring i forhold til de 9,6 pct., som EU-kommissionen hidtil har forudset.

Landets gæld svulmede i fjor op til at udgøre 142,8 pct. af det græske bruttonationalprodukt.

Hermed indtager Grækenland en klar bundplacering i EU, hvad gæld angår.

EU-kommissionen ventede, at gælden ”kun” ville udgøre 140,2 pct. af BNP i 2010.

Til trods for den milliard-indsprøjtning, som Grækenland modtog for et år siden, venter mange nu, at landet må drage de barske konsekvenser af en national bankerot.

Det vil indebære en bodsgang til kreditorerne for at opnå en restrukturering af landets gæld. Enten kan det blive nødvendigt at bede om mere tid til at betale tilbage, eller kreditorerne kan blive bedt om at eftergive noget af deres tilgodehavender.

Men andre lande har også store problemer. De 17 lande, som bruger euroen som valuta, har i gennemsnit et underskud på 6 pct. i 2010 - det dobbelte af de 3 pct., som EU-reglerne stiller som maksimum.

Læs også