Kæmpebøder i vaskepulversag

EU-kommissionen har netop pålagt Procter & Gamble en bøde på 211 mio. euro og Unilever en bøde på 104 mio. euro for virksomhedernes deltagelse i et kartel, hvor også Henkel deltog.

De tre virksomheder er de førende vaskepulverproducenter i Europa.

Kartellet vedrørte vaskepulver, der anvendes i vaskemaskiner.

Selve kartellet varede omkring tre år og havde til formål at stabilisere markedspositioner og koordinere priser i strid med EUF-traktatens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Kartellet omfattede Belgien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Portugal, Spanien og Holland.Henkel blev fritaget for bøde, fordi virksomheden i 2008 var den første til at informere kommissionen om kartellet.

Kommissionen gennemførte uanmeldte kontrolundersøgelser i sagen i juni 2008.

Herefter ansøgte Procter & Gamble og Unilever om bødenedsættelse. Ved fastsættelsen af bøderne tog kommissionen hensyn til virksomhedernes samarbejde i sagen og gav bødenedsættelser til Procter & Gamble på 50 pct. og til Unilever på 25 pct.

Herudover fik virksomhederne en bødereduktion på 10 pct. for at indgå forlig med kommissionen.

Dette er det tredje kartelforlig, siden forligsproceduren blev etableret i 2008.

Forligsproceduren giver kommissionen mulighed for at indgå forlig med de involverede virksomheder i kartelsager gennem en forenklet procedure.

Efter at virksomhederne har haft mulighed for at vurdere beviserne imod dem og komme med bemærkninger hertil, kan virksomhederne vælge at anerkende deres deltagelse i kartellet og deres ansvar for denne deltagelse.

Formålet med forligsproceduren er at reducere længden af de administrative procedurer.

Virksomheder, der vælger at indgå forlig med kommissionen, får en bødereduktion på 10 pct.Morgenavisen Jyllands-Posten bringer i samarbejde med advokatvirksomheden Kromann Reumerts kontor i Bruxelles nyhedsstof om EU-lovgivning og domstolsafgørelser af særlig interesse for danske virksomheder.

Læs også