S: Landbrugsstøtte skal betale natur

Den direkte støtte til dansk landbrug skal reduceres og pengene i stedet bruges til at finansiere store nye naturarealer.Sådan lyder planerne fra Socialdemokraterne.

Hvis Socialdemokraterne kommer til magten efter det kommende valg, bliver der fra 2012 skåret 500 mio. kr. i den årlige EU-støtte til dansk landbrug. Pengene skal bruges til at finansiere store nye naturområder i Danmark.

»Vores mål er at etablere 85.000 ha ny natur i løbet af 10 år. Finansieringen finder vi ved at inddrage en del af landbrugsstøtten. Samtidig vil vi nedsætte en naturøkonomisk kommission, som skal undersøge muligheden for at hente yderligere finansiering fra virksomheder og private,« fortæller Mette Gjerskov, miljø- og klimaordfører for Socialdemokraterne.

EU's landbrugspolitik åbner for, at de enkelte medlemslande kan inddrage op til 10 pct. af den direkte landbrugsstøtte og bruge pengene til miljøformål.

I Danmark svarer dette til et samlet, årligt beløb på maksimalt 700 mio. kr.

Et regeringsskifte vil formentlig betyde, at der for første gang skabes et flertal for at udnytte denne mulighed.

Mette Gjerskov understreger, at en betydelig del af de støttekroner, der inddrages, vil komme retur til landbruget.

»Det vil ske i form af økonomisk kompensation til de landmænd, der skal indstille den intensive dyrkning af korn og i stedet udlægge deres marker til eksempelvis enge med græssende køer,« siger hun.

På bundlinjen bliver konsekvensen af denne omlægning dog, at der vil være færre støttekroner til de landmænd, der dyrker deres marker intensivt.

De socialdemokratiske planer flugter fint med de reformplaner, der for tiden arbejdes med i EU-kommissionen. Her planlægges det, at fremtidens landbrugsstøtte i højere grad skal gøres betinget af, at landmændene leverer såkaldte offentlige goder herunder beskyttelse af natur og miljø.

For dansk landbrug er det imidlertid afgørende, at disse ændringer indføres i et ensartet tempo i alle EU-lande. Hvis danske politikere som de eneste vælger at udnytte eksisterende og nye muligheder for at skære i støtten og overføre penge til miljøformål, kan det belaste landbrugets konkurrenceevne.

Virksomheder i spil

..

Læs også