Flest mænd får løn for at ryge

Rygepauser: 8 af 10 3F'ere får løn, mens de holder rygepauser. Det viser en rundspørge foretaget af Analyse Danmark for Nyhedsbrevet 3F.

For kvindernes vedkommende er det dog kun halvdelen, der også tjener penge, når de ryger. Den store forskel skyldes, at der er flere mænd ansat i det private erhvervsliv og flere kvinder i det offentlige på hospitaler og plejecentre, hvor der oftere er rygeforbud. I Dansk Erhverv lader de det være op til den enkelte arbejdsgiver, om de vil betale for rygepauser. Men det er vigtigt, at arbejdsgiverne bliver bevidste om, hvad rygepauserne koster. Det mener chef for HR og Arbejdsmiljø i Dansk Erhverv, Rikke Ørum.

Læs også