Årsregnskab fra Speas er bedre end ventet

Private equity: Investeringsselskabet Scandinavian Private Equity (Speas) kom langt bedre ud af regnskabsåret 2010/11 end ventet.

Nettoresultater løb op i 117,2 mio. kr. efter et afkast på investeringer i private equity-fonde på 110,6 mio. kr., mens investeringer i børsnoterede aktier i private equity-selskaber, som nu er fuldt afviklet, bidrog med et afkast på 6,8 mio. kr. Dertil kommer et resultat af likvide beholdninger på netto 7,7 mio. kr.

Selskabet havde stillet et samlet resultat på 40-50 mio. kr. i vente. Selskabets kapitalandele i private equity-fonde udgjorde ved regnskabsårets udgang 719 mio. kr., og udestående investeringstilsagn til private equity-fonde var samtidig 294 mio. kr., som fondene kan investere i nye virksomheder over de kommende år. Private equity-fondene har investeret i 18 nye virksomheder og solgt to i årets løb. Speas har i den forbindelse indbetalt i alt 173 mio. kr. til fondene under de afgivne investeringstilsagn og modtaget 12 mio. kr. i provenu fra solgte virksomheder. Derudover har Speas 162 mio. kr. stående som indlån i danske pengeinstitutter.

For indeværende regnskabsår venter Speas et resultat i niveauet 55 mio. kr. til 65 mio. kr. Årets resultat vil dog som vanlig være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Læs også